1930 Τίρανα
1931 Τίρανα
1932 Τίρανα
1933 Σκέντερμπεου Κορυτσάς
1934 Τίρανα
1935 (Δεν διεξήχθη)
1936 Τίρανα
1937 Τίρανα
1938 (Δεν διεξήχθη)
1939 (Δεν διεξήχθη)
1940 (Δεν διεξήχθη)
1941 (Δεν διεξήχθη)
1942 (Δεν διεξήχθη)
1943 (Δεν διεξήχθη)
1944 (Δεν διεξήχθη)
1945 Βλάζνια
1946 Βλάζνια
1947 Παρτιζάνι
1948 Παρτιζάνι
1949 Παρτιζάνι
1950 Ντιναμό Τιράνων
1951 Ντιναμό Τιράνων
1952 Ντιναμό Τιράνων
1953 Ντιναμό Τιράνων
1954 Παρτιζάνι
1955 Ντιναμό Τιράνων
1956 Ντιναμό Τιράνων
1957 Παρτιζάνι
1958 Παρτιζάνι
1959 Παρτιζάνι
1960 Ντιναμό Τιράνων
1961 Παρτιζάνι
1962 (Δεν διεξήχθη)
1962-1963 Παρτιζάνι
1963-1964 Παρτιζάνι
1964-1965 Τίρανα
1965-1966 Τίρανα
1966-1967 Ντιναμό Τιράνων
1968 Τίρανα
1968-1969 (Δεν διεξήχθη)
1969-1970 Τίρανα
1970-1971 Παρτιζάνι
1971-1972 Βλάζνια
1972-1973 Ντιναμό Τιράνων
1973-1974 Βλάζνια
1974-1975 Ντιναμό Τιράνων
1975-1976 Ντιναμό Τιράνων
1976-1977 Ντιναμό Τιράνων
1977-1978 Βλάζνια
1978-1979 Παρτιζάνι
1979-1980 Ντιναμό Τιράνων
1980-1981 Παρτιζάνι
1981-1982 Τίρανα
1982-1983 Βλάζνια
1983-1984 Ελμπασάνι
1984-1985 Τίρανα
1985-1986 Ντιναμό Τιράνων
1986-1987 Παρτιζάνι
1987-1988 Τίρανα
1988-1989 Τίρανα
1989-1990 Ντιναμό Τιράνων
1990-1991 Φλαμουρτάρι
1991-1992 Βλάζνια
1992-1993 Παρτιζάνι
1993-1994 Τέουτα Ντουρές
1994-1995 Τίρανα
1995-1996 Τίρανα
1996-1997 Τίρανα
1997-1998 Βλάζνια
1998-1999 Τίρανα
1999-2000 Τίρανα
2000-2001 Βλάζνια
2001-2002 Ντιναμό Τιράνων
2002-2003 Τίρανα
2003-2004 Τίρανα
2004-2005 Τίρανα
2005-2006 Ελμπασάνι
2006-2007 Τίρανα
2007-2008 Ντιναμό Τιράνων
2008-2009 Τίρανα
2009-2010 Ντιναμό Τιράνων
2010-2011 Σκέντερμπεου Κορυτσάς
2011-2012 Σκέντερμπεου Κορυτσάς
   
Οι τροπαιούχοι
24 Τίρανα
18 Ντιναμό Τιράνων
15 Παρτιζάνι
9 Βλάζνια
3 Σκέντερμπεου Κορυτσάς
2 Ελμπασάνι
1 Τέουτα Ντουρές
1 Φλαμουρτάρι