1910-1911 Ραπίντ Βιέννης
1911-1912 Ραπίντ Βιέννης
1912-1913 Ραπίντ Βιέννης
1913-1914 WAF
1914-1915 WAC
1915-1916 Ραπίντ Βιέννης
1916-1917 Ραπίντ Βιέννης
1917-1918 Φλόριντσντορφερ
1918-1919 Ραπίντ Βιέννης
1919-1920 Ραπίντ Βιέννης
1920-1921 Ραπίντ Βιέννης
1921-1922 Βιένερ Σπόρτκλουμπ
1922-1923 Ραπίντ Βιέννης
1923-1924 Αούστρια Βιέννης
1924-1925 Χάκοα Βιέννης
1925-1926 Αούστρια Βιέννης
1926-1927 Αντμίρα Βιέννης
1927-1928 Αντμίρα Βιέννης
1928-1929 Ραπίντ Βιέννης
1929-1930 Ραπίντ Βιέννης
1930-1931 Φερστ Βιένα
1931-1932 Αντμίρα Βιέννης
1932-1933 Φερστ Βιένα
1933-1934 Αντμίρα Βιέννης
1934-1935 Ραπίντ Βιέννης
1935-1936 Αντμίρα Βιέννης
1936-1937 Αντμίρα Βιέννης
1937-1938 Ραπίντ Βιέννης
1938-1939 Αντμίρα Βιέννης
1939-1940 Ραπίντ Βιέννης
1940-1941 Ραπίντ Βιέννης (Ο Χίτλερ είχε ενώσει Αυστρία & Γερμανία)
1941-1942 Φερστ Βιένα
1942-1943 Φερστ Βιένα
1943-1944 Φερστ Βιένα
1944-1945 Ραπίντ Βιέννης
1945-1946 Ραπίντ Βιέννης
1946-1947 Αντμίρα Βιέννης
1947-1948 Ραπίντ Βιέννης
1948-1949 Αούστρια Βιέννης
1949-1950 Αούστρια Βιέννης
1950-1951 Ραπίντ Βιέννης
1951-1952 Ραπίντ Βιέννης
1952-1953 Αούστρια Βιέννης
1953-1954 Ραπίντ Βιέννης
1954-1955 Φερστ Βιένα
1955-1956 Ραπίντ Βιέννης
1956-1957 Ραπίντ Βιέννης
1957-1958 Βιένερ Σπόρτκλουμπ
1958-1959 Βιένερ Σπόρτκλουμπ
1959-1960 Ραπίντ Βιέννης
1960-1961 Αούστρια Βιέννης
1961-1962 Αούστρια Βιέννης
1962-1963 Αούστρια Βιέννης
1963-1964 Ραπίντ Βιέννης
1964-1965 Λασκ Λιντζ
1965-1966 Αντμίρα Βιέννης
1966-1967 Ραπίντ Βιέννης
1967-1968 Ραπίντ Βιέννης
1968-1969 Αούστρια Βιέννης
1969-1970 Αούστρια Βιέννης
1970-1971 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1971-1972 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1972-1973 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1973-1974 Φόεστ Λιντζ
1974-1975 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1975-1976 Αούστρια Βιέννης
1976-1977 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1977-1978 Αούστρια Βιέννης
1978-1979 Αούστρια Βιέννης
1979-1980 Αούστρια Βιέννης
1980-1981 Αούστρια Βιέννης
1981-1982 Ραπίντ Βιέννης
1982-1983 Ραπίντ Βιέννης
1983-1984 Αούστρια Βιέννης
1984-1985 Αούστρια Βιέννης
1985-1986 Αούστρια Βιέννης
1986-1987 Ραπίντ Βιέννης
1987-1988 Ραπίντ Βιέννης
1988-1989 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1989-1990 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1990-1991 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1991-1992 Αούστρια Βιέννης
1992-1993 Αούστρια Βιέννης
1993-1994 Σάλτσμπουργκ
1994-1995 Σάλτσμπουργκ
1995-1996 Ραπίντ Βιέννης
1996-1997 Σάλτσμπουργκ
1997-1998 Στουρμ Γκρατς
1998-1999 Στουρμ Γκρατς
1999-2000 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
2000-2001 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
2001-2002 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
2002-2003 Αούστρια Βιέννης
2003-2004 Γκράτσερ
2004-2005 Ραπίντ Βιέννης
2005-2006 Αούστρια Βιέννης
2006-2007 Σάλτσμπουργκ
2007-2008 Ραπίντ Βιέννης
2008-2009 Σάλτσμπουργκ
2009-2010 Σάλτσμπουργκ
2010-2011 Στουρμ Γκρατς
2011-2012 Σάλτσμπουργκ
   
Οι τροπαιούχοι
34 Ραπίντ Βιέννης
22 Αούστρια Βιέννης
11 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
9 Αντμίρα Βιέννης
7 Σάλτσμπουργκ
6 Φερστ Βιένα
3 Βιένερ Σπόρτκλουμπ
3 Στουρμ Γκρατς
1 WAC
1 WAF
1 Γκράτσερ
1 Λασκ Λιντζ
1 Φλόριντσντορφερ
1 Φόεστ Λιντζ
1 Χάκοα Βιέννης