1927-1928 Άρης
1928-1929 (Δεν διεξήχθη)
1929-1930 Παναθηναϊκός
1930-1931 Ολυμπιακός
1931-1932 Άρης
1932-1933 Ολυμπιακός
1933-1934 Ολυμπιακός
1934-1935 (Δεν ολοκληρώθηκε λόγω προετοιμασίας της Εθνικής)
1935-1936 Ολυμπιακός
1936-1937 Ολυμπιακός
1937-1938 Ολυμπιακός
1938-1939 ΑΕΚ
1939-1940 ΑΕΚ
1940-1941 (Δεν διεξήχθη)
1941-1942 (Δεν διεξήχθη)
1942-1943 (Δεν διεξήχθη)
1943-1944 (Δεν διεξήχθη)
1944-1945 (Δεν διεξήχθη)
1945-1946 Άρης
1946-1947 Ολυμπιακός
1947-1948 Ολυμπιακός
1948-1949 Παναθηναϊκός
1949-1950 (Δεν διεξήχθη)
1950-1951 Ολυμπιακός
1951-1952 (Δεν διεξήχθη)
1952-1953 Παναθηναϊκός
1953-1954 Ολυμπιακός
1954-1955 Ολυμπιακός
1955-1956 Ολυμπιακός
1956-1957 Ολυμπιακός
1957-1958 Ολυμπιακός
1958-1959 Ολυμπιακός
1959-1960 Παναθηναϊκός
1960-1961 Παναθηναϊκός
1961-1962 Παναθηναϊκός
1962-1963 ΑΕΚ
1963-1964 Παναθηναϊκός
1964-1965 Παναθηναϊκός
1965-1966 Ολυμπιακός
1966-1967 Ολυμπιακός
1967-1968 ΑΕΚ
1968-1969 Παναθηναϊκός
1969-1970 Παναθηναϊκός
1970-1971 ΑΕΚ
1971-1972 Παναθηναϊκός
1972-1973 Ολυμπιακός
1973-1974 Ολυμπιακός
1974-1975 Ολυμπιακός
1975-1976 ΠΑΟΚ
1976-1977 Παναθηναϊκός
1977-1978 ΑΕΚ
1978-1979 ΑΕΚ
1979-1980 Ολυμπιακός
1980-1981 Ολυμπιακός
1981-1982 Ολυμπιακός
1982-1983 Ολυμπιακός
1983-1984 Παναθηναϊκός
1984-1985 ΠΑΟΚ
1985-1986 Παναθηναϊκός
1986-1987 Ολυμπιακός
1987-1988 Λάρισα 
1988-1989 ΑΕΚ
1989-1990 Παναθηναϊκός
1990-1991 Παναθηναϊκός
1991-1992 ΑΕΚ
1992-1993 ΑΕΚ
1993-1994 ΑΕΚ
1994-1995 Παναθηναϊκός
1995-1996 Παναθηναϊκός
1996-1997 Ολυμπιακός
1997-1998 Ολυμπιακός
1998-1999 Ολυμπιακός
1999-2000 Ολυμπιακός
2000-2001 Ολυμπιακός
2001-2002 Ολυμπιακός
2002-2003 Ολυμπιακός
2003-2004 Παναθηναϊκός
2004-2005 Ολυμπιακός
2005-2006 Ολυμπιακός
2006-2007 Ολυμπιακός
2007-2008 Ολυμπιακός
2008-2009 Ολυμπιακός
2009-2010 Παναθηναϊκός
2010-2011 Ολυμπιακός
2011-2012 Ολυμπιακός
   
Οι τροπαιούχοι
39 Ολυμπιακός
20 Παναθηναϊκός
11 ΑΕΚ
3 Άρης
2 ΠΑΟΚ
1 Λάρισα