1896 Έργκριτε
1897 Έργκριτε
1898 Έργκριτε
1899 Έργκριτε
1900 ΑΙΚ Στοκχόλμης
1901 ΑΙΚ Στοκχόλμης
1902 Έργκριτε
1903 Γκέντεμποργκ
1904 Έργκριτε
1905 Έργκριτε
1906 Έργκριτε
1907 Έργκριτε
1908 Γκέντεμποργκ
1909 Έργκριτε
1910 Γκέντεμποργκ
1911 ΑΙΚ Στοκχόλμης
1912 Τζουργκάντεν
1913 Έργκριτε
1914 ΑΙΚ Στοκχόλμης
1915 Τζουργκάντεν
1916 ΑΙΚ Στοκχόλμης
1917 Τζουργκάντεν
1918 Γκέντεμποργκ
1919 GAIS Γκέντεμποργκ
1920 Τζουργκάντεν
1921 Γκέντεμποργκ
1922 GAIS Γκέντεμποργκ
1923 ΑΙΚ Στοκχόλμης
1924 Φάσμπεργκ
1925 GAIS Γκέντεμποργκ
1926 Έργκριτε
1927 GAIS Γκέντεμποργκ
1928 Έργκριτε
1929 Χέλσινμποργκ
1930 Χέλσινμποργκ
1931 GAIS Γκέντεμποργκ
1932 ΑΙΚ Στοκχόλμης
1933 Χέλσινμποργκ
1934 Χέλσινμποργκ
1935 Γκέντεμποργκ
1936 Έλσφμποργκ
1937 ΑΙΚ Στοκχόλμης
1938 IFK Νόρκεπινγκ
1939 Έλσφμποργκ
1940 Έλσφμποργκ
1941 Χέλσινμποργκ
1942 Γκέντεμποργκ
1943 IFK Νόρκεπινγκ
1944 Μάλμε
1945 IFK Νόρκεπινγκ
1946 IFK Νόρκεπινγκ
1947 IFK Νόρκεπινγκ
1948 IFK Νόρκεπινγκ
1949 Μάλμε
1950 Μάλμε
1951 Μάλμε
1952 IFK Νόρκεπινγκ
1953 Μάλμε
1954 GAIS Γκέντεμποργκ
1955 Τζουργκάντεν
1956 IFK Νόρκεπινγκ
1957 IFK Νόρκεπινγκ
1958 Γκέντεμποργκ
1959 Τζουργκάντεν
1960 IFK Νόρκεπινγκ
1961 Έλσφμποργκ
1962 IFK Νόρκεπινγκ
1963 IFK Νόρκεπινγκ
1964 Τζουργκάντεν
1965 Μάλμε
1966 Τζουργκάντεν
1967 Μάλμε
1968 Έστερς Βεξγιέ
1969 Γκέντεμποργκ
1970 Μάλμε
1971 Μάλμε
1972 Οτβιντάμπεργκς
1973 Οτβιντάμπεργκς
1974 Μάλμε
1975 Μάλμε
1976 Χάλμσταντ
1977 Μάλμε
1978 Έστερς Βεξγιέ
1979 Χάλμσταντ
1980 Έστερς Βεξγιέ
1981 Έστερς Βεξγιέ
1982 Γκέντεμποργκ
1983 Γκέντεμποργκ
1984 Γκέντεμποργκ
1985 Έργκριτε
1986 Μάλμε
1987 Γκέντεμποργκ
1988 Μάλμε
1989 IFK Νόρκεπινγκ
1990 Γκέντεμποργκ
1991 Γκέντεμποργκ
1992 ΑΙΚ Στοκχόλμης
1993 Γκέντεμποργκ
1994 Γκέντεμποργκ
1995 Γκέντεμποργκ
1996 Γκέντεμποργκ
1997 Χάλμσταντ
1998 ΑΙΚ Στοκχόλμης
1999 Χέλσινμποργκ
2000 Χάλμσταντ
2001 Χάμαρμπι
2002 Τζουργκάντεν
2003 Τζουργκάντεν
2004 Μάλμε
2005 Τζουργκάντεν
2006 Έλσφμποργκ
2007 Γκέντεμποργκ
2008 Κάλμαρ
2009 ΑΙΚ Στοκχόλμης
2010 Μάλμε
2011 Χέλσινμποργκ
   
Οι τροπαιούχοι
20 Γκέντεμποργκ
16 Μάλμε
14 Έργκριτε
13 IFK Νόρκεπινγκ
11 Τζουργκάντεν
11 ΑΙΚ Στοκχόλμης
7 Χέλσινμποργκ
6 GAIS Γκέντεμποργκ
5 Έλσφμποργκ
4 Έστερς Βεξγιέ
4 Χάλμσταντ
2 Οτβιντάμπεργκς
1 Κάλμαρ
1 Φάσμπεργκ
1 Χάμαρμπι