1918-1919 Ραπίντ Βιέννης
1919-1920 Ραπίντ Βιέννης
1920-1921 Άματερ Βιέννης
1921-1922 Βιένερ Ασοσιέισον
1922-1923 Βιένερ Σπόρτκλουμπ
1923-1924 Άματερ Βιέννης
1924-1925 Άματερ Βιέννης
1925-1926 Άματερ Βιέννης
1926-1927 Ραπίντ Βιέννης
1927-1928 Αντμίρα Βιέννης
1928-1929 Φερστ Βιένα
1929-1930 Φερστ Βιένα
1930-1931 Αούστρια WAC
1931-1932 Αντμίρα Βιέννης
1932-1933 Αούστρια Βιέννης
1933-1934 Αντμίρα Βιέννης
1934-1935 Αούστρια Βιέννης
1935-1936 Αούστρια Βιέννης
1936-1937 Φερστ Βιένα
1937-1938 WAC Σβαρτς Ροτ
1938-1945 (Δεν διεξήχθη)
1945-1946 Ραπίντ Βιέννης
1946-1947 Βάκερ Βιέννης
1947-1948 Αούστρια Βιέννης
1948-1949 Αούστρια Βιέννης
1949-1958 (Δεν διεξήχθη)
1958-1959 Αούστρια WAC
1959-1960 Αούστρια Βιέννης
1960-1961 Ραπίντ Βιέννης
1961-1962 Αούστρια Βιέννης
1962-1963 Αούστρια Βιέννης
1963-1964 Αντμίρα Ένερτζι
1964-1965 Λασκ Λιντς
1965-1966 Αντμίρα Βιέννης
1966-1967 Αούστρια Βιέννης
1967-1968 Ραπίντ Βιέννης
1968-1969 Ραπίντ Βιέννης
1969-1970 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1970-1971 Αούστρια Βιέννης
1971-1972 Ραπίντ Βιέννης
1972-1973 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1973-1974 Αούστρια Βιέννης
1974-1975 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1975-1976 Ραπίντ Βιέννης
1976-1977 Αούστρια Βιέννης
1977-1978 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1978-1979 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1979-1980 Αούστρια Βιέννης
1980-1981 Γκράτσερ
1981-1982 Αούστρια Βιέννης
1982-1983 Ραπίντ Βιέννης
1983-1984 Ραπίντ Βιέννης
1984-1985 Ραπίντ Βιέννης
1985-1986 Αούστρια Βιέννης
1986-1987 Ραπίντ Βιέννης
1987-1988 Κρέμσερ
1988-1989 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1989-1990 Αούστρια Βιέννης
1990-1991 Στόκεραου
1991-1992 Αούστρια Βιέννης
1992-1993 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
1993-1994 Αούστρια Βιέννης
1994-1995 Ραπίντ Βιέννης
1995-1996 Στουρμ Γκράτς
1996-1997 Στουρμ Γκράτς
1997-1998 Ριντ
1998-1999 Στουρμ Γκράτς
1999-2000 Γκράτσερ
2000-2001 Κέρντεν
2001-2002 Γκράτσερ
2002-2003 Αούστρια Βιέννης
2003-2004 Γκράτσερ
2004-2005 Αούστρια Βιέννης
2005-2006 Αούστρια Βιέννης
2006-2007 Αούστρια Βιέννης
2007-2008 Χορν (Το Κύπελλο διεξήχθη μόνο με ερασιτεχνικές ομάδες, διότι η η Αυστρία ήταν διοργανώτρια του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου)
2008-2009 Αούστρια Βιέννης
2009-2010 Στουρμ Γκράτς
2010-2011 Ριντ
   
Οι τροπαιούχοι
23 Αούστρια Βιέννης
14 Ραπίντ Βιέννης
7 Βάκερ Τιρόλ Ίνσμπρουκ
4 Στουρμ Γκράτς
4 Άματερ Βιέννης
4 Αντμίρα Βιέννης
4 Γκράτσερ
3 Φερστ Βιένα
2 Ριντ
2 Αούστρια WAC
1 WAC Σβαρτς Ροτ
1 Αντμίρα Ένερτζι
1 Βάκερ Βιέννης
1 Βιένερ Ασοσιέισον
1 Βιένερ Σπόρτκλουμπ
1 Κέρντεν
1 Κρέμσερ
1 Λασκ Λιντς
1 Στόκεραου
1 Χορν